Emosies ♡ Aktiwiteitsboekie & Lesplan

R45,00

Die volgende is ingesluit:

♡ Die TEMA AKTIWITEITSBOEKIE se aktiwiteite is as volg:

 • Prentjie flitskaarte
 • Volg die lyn
 • Hoof- en kleinletter oefeninge: Ww
 • Muurkaart: w
 • Klank woorde: w
 • Speelklei Matjies
 • Emosie Kaart
 • Inkleurprentjie
 • Vorm aktiwiteit: Sirkel
 • Skryf woorde
 • Lees, bou en skryf woorde
 • Pas en verbind: Middellyn kruising
 • Knip aktiwiteit
 • Getal flitskaarte: 1-10
 • Geheue speletjie
 • Wat volg speletjie

♡ Die LESPLAN bestaan uit die volgende:

 • Opsomming van die Tema Aktiwiteitsboekie
 • Morsige Speeltyd / Sensoriese Speeltyd idee
 • Bybel Les/Versie voorstel (hoofstuk of vers)
 • Uitleg vir die week (Maandag-Vrydag) om die tema en aktiwiteite te doen/behandel (A4 bladsy)
 • Fyn & Groot Motoriese aktiwiteite
 • Kuns Aktiwiteit vir elke dag
 • Woorde in regte skoolskrif vir temabord/tafel

♡ Formaat: PDF dokumente wat direk na die bestelling gedownload kan word.